A családi és párkapcsolati nehézségek, konfliktusok feltárására, tudatosítására és feldolgozására irányul. A beszélgetésben a pár mindkét tagja, illetve valamennyi családtag részt vesz. A konzultáció segít tudatosítani és módosítani azokat a hibás kommunikációs- és viselkedésmódokat, amik a párkapcsolati vagy családi gondokat okozzák.

A párkapcsolatok 60-70%-a megmenthető párterápiával. A párterápia, krízis kezelés elmélyíti önmagunk és párunk megismerését, segít feltárni a konfliktusok gyökerét s a terápiás folyamat során egy olyan kommunikációs mód elsajátítására is sor kerül, amit a pár tagjai egész további életükben sikerrel alkalmaznak.

Párterápia – Családterápia – Tudjon meg többet róla!

Az egyéni konzultáció az állapotfelmérést követő, személyre szabott, a probléma megoldására, a változásra fókuszáló, rövid (5-10 alkalmas) beszélgetéssorozat, melynek során a változás különböző fázisain kísérem végig a hozzám fordulót. A szolgáltatás igénybe vevővel, időközönként értékeljük közös munkafolyamatot, áttekintjük a változás jeleit, a probléma megoldás, vagy felépülés folyamatát. Ezt követően a hozzám forduló igénye szerint, ritkított találkozásokra van lehetőség a folyamat lezárásáig.
A konzultáció hatékony segítség:
– kapcsolati problémák,
– életvezetési nehézségek,
– szenvedélybetegségek (kábítószer,- altató-, nyugtatószer használat, alkoholprobléma, dohányzás és szerencsejáték, számítógép függőség stb.) fennállása esetén, a változtatás igényének motiválására, a változás fenntartására és a visszaesés megelőzésére.

Az addikció, a függő ember környezetét (különösen a családtagokat, de a barátokokat, munkatársakat) is érinti. A szenvedélybeteg hozzátartozói részesei annak a folyamatnak, mely során a függőség kialakul, az egyre súlyosbodó tünetek jelentkeznek. Idővel, egyre több feladatot és felelősséget „vállalnak át”, egyre több energiát fordítanak a kibillent egyensúly megtartására; életük „fő szerepévé” ez válik. E közben kimerülnek, felőrlődnek, úgy érezhetik, terheikkel, titkaikkal magukra maradtak.

Az ebből a helyzetből kivezető úton, a változás felé, azzal teszi meg az első lépést, ha segítségért fordul. A változás folyamatának elindításával, új kommunikációs- és viselkedésminták kialakítására, egy új, egészséges egyensúly megteremtésére nyílik lehetőség.

A családi (magán) élet és a munka közötti egyensúly megteremtése jelentős kihívás elé állítja a mai családok többségét. Különösen érvényes ez a családi vállalkozások esetében, ahol a két rendszer, család és gazdasági, – vállalkozási rendszerek szorosan összekapcsolódnak, így ha, akár a család, akár a vállalkozás rendszerének egyensúlya megbillen, az hatással lehet a másik rendszer egyensúlyi állapotára is. Bármelyik alrendszerben keletkezzen a feszültség, konfliktus, probléma az hat a másikra is, ami zavarokat okoz a családi életben és árt a vállalkozás hatékonyságának, üzleti sikerének egyaránt.

A konzultáció során jellemzően, olyan kérdéseket vizsgálunk, mint: a rendszerek közötti határok, a családi és vállalkozásbeli szerepek, értékek, normák, szabályok ezek különbségei, viszonya, a családi és vállalkozási életciklus.

A pályaorientációs konzultáció hatékony segítség:

 • pályaválasztás/szakmaválasztás előtt állók, vagy pályamódosítók számára,
 • azoknak, akik tanácstalannak érzik magukat a pályaválasztásukat, karrierjüket illetően,
 • azok számára, akik nem érzik jól magukat jelenlegi iskolájukban, munkahelyükön
 • abban az esetben, ha valaki látja az utat, de nem tudja, hogyan léphet rá, vagy az akadályok tűnnek áthatolhatatlannak.

A pályaorientációs konzultáció folyamatában a hozzám fordulóval közösen feltérképezzük személyes tulajdonságait, érdeklődési területeit, értékeit, erősségeit, gyengeségeit stb.- ezeket tudatosításán keresztül-erőforrásként használjuk azokat. Ezt követően azoknak a tulajdonságoknak, (kompetenciáknak) a megerősítése, fejlesztései lehetőségeinek feltérképezése történik, amelyek hasznosak a szakmai célok elérésében. Mindezek segítségével egy, olyan kép kialakítása önmagáról, amely középpontjában az elérendő személyes pályakép áll.

 • általános iskolás (hetedik,- nyolcadik osztályosok) korosztályba tartozók számára a továbbtanulás,- pályaválasztás,- szakmaválasztás előtt, ha, tudni szeretné merre tovább?
 • középiskolás korosztályba tartozó számára, ha;
  • tovább szeretne tanulni, az érettségi után, de nincs ötlete?
  • úgy gondolja, hiányzik a megfelelő önismerete,- pályaismerete, a döntéshez
  • tudja, mi szeretnél lenni, de nincs elég bátorsága, hogy meglépje
  • vita van közte és szülei között, mert nem támogatják elképzeléseit
 • huszonévesek számára, ha
  • nem vették fel a választott szakra és nem tudja, hogyan tovább
  • elege van a tanulásból, inkább dolgozni szeretne
  • megszerezett, egy OKJ-s végzettséget, de tovább szeretne lépni
 • felsőoktatásban tanuló számára, ha;
  • a választott szak nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket
  • a többedik szakra jár, de nem találja az „igazán testhez állót”
  • bizonytalan, hogy mihez kezdjen az alapképzés után
  • otthagyná az iskolát, de a szülei nem engedik
 • pályakezdő számára, ha
  • nem tudja, hogyan indulj el a munkahely vagy a vállalkozás felé vezető úton
  • rosszul érzi magát munkahelyén
  • a választott szakma csalódást okozott
  • úgy érzi, ismét tanulna, de nem tudja, milyen területen
 • pályamódosítók, újrakezdők számára, ha
  • azt érzi, valami nem jó
  • munkahelyet szeretne váltani
  • más szakmában szeretne dolgozni
  • úgy, érzi, munkahelyén nem kap elég elismerést
  • már több munkahelyéről elbocsátották, és nem érti, mi lehet a gond
  • nem megy az elhelyezkedés

Önismeretünk és pályaismeretünk alapján tudjuk kialakítani azt az elképzelést, ami küldetésünk, boldogságunk és sikerességünk kulcsa lehet életpályánkon. Ennek szellemében segítem a hozzám fordulót karrier elképzelése és döntései megfogalmazásában, változtatási terv kidolgozásában, egy esetleges kényszerhelyzethez való alkalmazkodásban.

A hozzám fordulóval közösen elkészítjük életrajzát, kísérő,- és motivációs levelét, ezeket hatékonnyá tesszük. Állásinterjúra felkészítem, az egyéniségéhez illeszkedő legjobb interjúválaszokat felépítjük.
– Segítek rejtett képességeit felismerni és megerősíteni
– Stresszkezelésben, pozitív önértékelésben, kommunikációfejlesztésben segítem
– Karriertervét együttgondolkodással elkészítjük. Segítem beilleszkedését miután állást talált
– Amennyiben válaszút előtt áll és fontos lépést kell tennie, végigkísérem a legjobb döntés meghozatalában és sikeresen végig menni a kiválasztott úton.